Jednostki ZSP

Gminne Przedszkole w Baranowie

 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Baranowie

 

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie

Dokumenty

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Plik PDF Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie
(przyjęty Uchwałą Nr VI/55/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 11 maja 2011 r. - tekst jednolity)
Plik PDF Uchwała 1/2016/2017 w sprawie zmian w statucie
Uchwała nr 1/2016/2017 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Baranowie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w statucie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Baranowie

Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Plik PDF Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków