BIP

Logotyp BIP

Jednostki ZSP

Gminne Przedszkole w Baranowie

 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Baranowie

Historia ZSP w Baranowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny został powołany na mocy Uchwały Rady Gminy Baranów z dnia 8 kwietnia 2011 r. Uchwałą Rady Gminy Baranów z dniem 1 września 2013 r. w skład Zespołu zostało włączone Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie.

Obecnie w skład zespołu wchodzą:

  1. Gminne Przedszkole w Baranowie.
  2. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Baranowie.
  3. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie.

Od 1 listopada 2013 r. dyrektorem ZSP jest Pan mgr Piątr Wiącek, natomiast wicedyrektorami szkoły są: Pani mgr Halina Furman, i Pani mgr Marzanna Wojtaś.

Dotychczasowi Dyrektorzy ZSP w Baranowie:

  • 2011-2013 - mgr Halina Furman,
  • 2013-obecnie - mgr Piotr Wiącek.