BIP

Logotyp BIP

Jednostki ZSP

Gminne Przedszkole w Baranowie

 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Baranowie

Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baranowie w 2021 roku

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baranowie

Ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania

pn. Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baranowie w 2021 roku

Nr ogłoszenia w BZP: 761803-N-2020

https://zspbaranow.bip.gov.pl/ogloszenia-i-komunikaty/sukcesywne-dostawy-artykulow-zywnosciowych-dla-zespolu-szkolno.html

Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baranowie w 2020 roku - Wynik

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baranowie
informuje o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Baranowie w 2020 roku.

Nr postępowania: ZSP.271.1.2019.

Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Baranowie w 2019 roku - Wynik

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baranowie
informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn:

Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie w 2019 roku.

Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie w 2018 roku - Wynik

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baranowie
informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn:

Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie w 2018 roku.