Jednostki ZSP

Gminne Przedszkole w Baranowie

 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Baranowie

 

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie

Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Baranowie w 2019 roku - Wynik

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baranowie
informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn:

Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie w 2019 roku.

Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie w 2018 roku - Wynik

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baranowie
informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn:

Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie w 2018 roku.