Jednostki ZSP

Gminne Przedszkole w Baranowie

 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Baranowie

 

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Dyrektor ZSP w Baranowie

mgr Piotr Wiącek

  

Wicedyrektorzy ZSP w Baranowie

mgr Alina Lejkowska

mgr Marzanna Wojtaś